Czym są cykle biznesowe i jak firmy powinny na nie reagować?

Stabilność gospodarcza odnosi się do braku nadmiernych wahań w całej gospodarce.Cykle biznesowe, nazywane też koniunkturalnymi, są rodzajem fluktuacji występującej w zagregowanej aktywności gospodarczej. Najczęściej dzieje się tak, że cykl składa…